کارگاه آموزشی شکست استارتاپی

گزارش اولین کارگاه آموزشی شکست استارتاپی

/
اولین کارگاه آموزشی شکست استارتاپی، در تاریخ 23 آذر 1396 راس ساعت …
الکام استارز

الکام استارز 1396

/
امروز در الکامپ حضور داشتم که بیشتر وقتم را در سالن الکام استارز…
اولین کارگاره آموزشی ویژگی‌های ناب کارآفرین

اولین کارگاه ویژگی‌های ناب کارآفرین

/
اولین کارگاه ویژگی‌های ناب کارآفرین، مورخ 1396/02/06 در سرای محله سنا…