مجموعه دوره‌های آموزشی کارآمدیر

با ثبت نام در این مجموعه دوره‌های آموزشی ۱۷۵ امتیاز کسب خواهید کرد!

مجموعه دوره‌های آموزشی کارآمدیر

آموزش‌های نوین در راستای بهبود کسب‌وکار

حسن زارعی

من حسن زارعی هستم، نویسنده، مدرس و مربی کارآفرینی و کسب و کار که اعتقاد دارم، جهان نیاز به کارآفرینان و مدیران کسب و کاری دارد که می‌توانند با روح بی‌باک و مهارت‌های کارآفرینانه خود راهکار و راه‌حل‌هایی برای بهتر زندگی کردن انسان‌ها بیابند.