نوشته‌ها

20180325130026520 495x400 - بررسی اجرای دوره آموزش کارآفرینی با همکاری موسسات آلمانی

بررسی اجرای دوره آموزش کارآفرینی با همکاری موسسات آلمانی

/
رحیم سرهنگی، مدیر کل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار در گفتگو …