نوشته‌ها

محمدباقر اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شد

محمدباقر اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شد

/
با حکم رئیس جمهوری محمدباقر اثنی عشری ریاست پنجمین دوره سازمان نظام …