نوشته‌ها

رمزارز

کمک های بین المللی به آسیب دیدگان سیل از طریق رمزارز امکان پذیر است

/
کمک های بین المللی به آسیب دیدگان سیل از طریق رمزارز امکان پ…
تأثیر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال چیست؟

تأثیر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال چیست؟

/
مدیر کل دفترسیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار درباره نوسانات نرخ ار…