نوشته‌ها

57414663 495x400 - وزیر کار پاسخ داد؛ چند درصد فضای کسب و کار در اختیار کارآفرینان است؟

وزیر کار پاسخ داد؛ چند درصد فضای کسب و کار در اختیار کارآفرینان است؟

/
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نیم درصد از کل فضای کسب و …