نوشته‌ها

وضعیت اشتغال در صنعت اپلیکیشن موبایل کشور؛ درآمد بیشتر نصیب تحصیل‌کرده‌ها

وضعیت اشتغال در صنعت اپلیکیشن موبایل کشور؛ درآمد بیشتر نصیب تحصیل‌کرده‌ها

/
بر اساس گزارش اشتغال صنعت اپلیکیشن موبایل از میان توسعه‌دهندگان…