نوشته‌ها

بررسی طرح آینده فناوری اطلاعات ایران در ایران هوشمند (2)

بررسی طرح آینده فناوری اطلاعات ایران در ایران هوشمند

/
آینده فناوری اطلاعات ایران، سناریویی است که دولت در پی برنامه‌ریزی آ…
شرکت کنندگان اجلاس ایران هوشمند

شرکت کنندگان اجلاس ایران هوشمند چه کسانی بودند؟

/
ایران هوشمند، رویدادی در ارتباط با اقتصاد دیجیتال است که در چها…