نوشته‌ها

معافیت‌های تازه سربازی برای استارت‌آپی‌ها

معافیت‌های تازه سربازی برای استارت‌آپی‌ها

/
با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  و بنیاد ملی نخبگان و …