نوشته‌ها

57723989 495x350 - اولین دوره MBA تخصصی مدیریت فرآیند کسب‌وکار برگزار می‌شود

اولین دوره MBA تخصصی مدیریت فرآیند کسب‌وکار برگزار می‌شود

/
اولین دوره MBA در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار در کشور مشترکا توسط …