نوشته‌ها

این دانشگاه بستر لازم برای اشتغال و کارآفرینی را فراهم کرده است

این دانشگاه بستر لازم برای اشتغال و کارآفرینی را فراهم کرده است

/
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور د…
کنگره همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برگزار می شود

کنگره همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برگزار می شود

/
بیستمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی ا…