نوشته‌ها

بررسی اجرای دوره آموزش کارآفرینی با همکاری موسسات آلمانی

/
رحیم سرهنگی، مدیر کل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار در گفتگو …