نوشته‌ها

مجلس پیگیر ایجاد نهضت کارآفرینی برای زنان در کشور است

مجلس پیگیر ایجاد نهضت کارآفرینی برای زنان در کشور است

/
عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد دانشجویان و فا…
فعالیت اقتصادی زنان؛ فرزندان را در حوزه اشتغال بیمه می کند

فعالیت اقتصادی زنان؛ فرزندان را در حوزه اشتغال بیمه می کند

/
رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان، فعالیت اقتصا…
مذاکره با بانک‌ها برای تخصیص اعتبارات به زنان کارآفرین

مذاکره با بانک‌ها برای تخصیص اعتبارات به زنان کارآفرین

/
نشست خبری معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده به مناسبت فرار…