نوشته‌ها

ستاری : زیست ‌بوم کارآفرینی و نوآوری هموارکننده مسیر توسعه صنایع خلاق و فرهنگی است

ستاری : زیست ‌بوم کارآفرینی و نوآوری هموارکننده مسیر توسعه صنایع خلاق و فرهنگی است

/
به گفته معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، ایجاد زیست‌بوم مساعد کارآفرینی و ب…