نوشته‌ها

امکان جدیدی برای رانندگان ناشنوا با سامانه هوشمند اسنپ (2)

امکان جدیدی برای رانندگان ناشنوا با سامانه هوشمند اسنپ

/
سامانه هوشمند اسنپ برای رانندگان ناشنوایی که با طرح اسنپ کار…