نوشته‌ها

شرکت دانش بنیان

برگزاری اولین گردهمایی تجاری و فنی میان چندین شرکت دانش بنیان ایران و چین

/
اولین گردهمایی تجاری و فنی میان چندین شرکت دانش بنیان ایران و چین بر…
رشد چشمگیر شاخص‌های کارآفرینی ایران با رونق شرکتهای دانش بنیان

رشد چشمگیر شاخص‌های کارآفرینی ایران با رونق شرکتهای دانش بنیان

/
رئیس کمیسیون کسب وکارهای نوین اتاق بازرگانی از رشد چشمگیر ایران…
معافیت‌های تازه سربازی برای استارت‌آپی‌ها

معافیت‌های تازه سربازی برای استارت‌آپی‌ها

/
با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  و بنیاد ملی نخبگان و …