نوشته‌ها

همکاری شهرداری با استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای هوشمند

همکاری شهرداری با استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای هوشمند

/
شهردار منطقه ۹ تهران همراه با جمعی از معاونان و مدیران این منط…