نوشته‌ها

باید از ظرفیت کارآفرینان در سیستم مدیریت شهری استفاده شود

باید از ظرفیت کارآفرینان در سیستم مدیریت شهری استفاده شود

/
اصفهان - عضو شورای شهر اصفهان گفت: وقتی اصفهان مملو از کارآف…