نوشته‌ها

20180829101023877 - افتتاح 365 طرح ملی با اعتبارات صندوق کارآفرینی امید

افتتاح ۳۶۵ طرح ملی با اعتبارات صندوق کارآفرینی امید

/
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از افتتاح ۳۶۵ طرح ملی در هفته دو…