نوشته‌ها

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور: حمایت جدی دولت از طرح‌‌های کارآفرینی

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور: حمایت جدی دولت از طرح‌‌های کارآفرینی

/
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید براینکه با پیام جدی دولت مبنی…