نوشته‌ها

استقرار استارتاپ ها و مراکز فناوری در بافت فرسوده تهران

استقرار استارتاپ ها و مراکز فناوری در بافت فرسوده تهران

/
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه تهران پتانسیل تبد…