نوشته‌ها

مشاغل روستایی

۹۰۰صندوق حمایت از مشاغل روستایی تشکیل می شود

/
اصغر نورالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تمرکز ام…