نوشته‌ها

راه اندازی اورژانس کار "سامانه مشاوره کارآفرینی" در استان تهران

راه اندازی اورژانس کار “سامانه مشاوره کارآفرینی” در استان تهران

/
مدیرکل امور بانوان استاندار تهران با اشاره به ضرورت تسهیل در ر…