نوشته‌ها

startup 10 - معافیت مالیاتی و بیمه ‌ای ۳ ساله برای استارت ‌آپ‌ های ۱۰۰ میلیونی

معافیت مالیاتی و بیمه ‌ای ۳ ساله برای استارت ‌آپ‌ های ۱۰۰ میلیونی

/
بیمه، نوع قرارداد و مالیات گوشه‌ای از مشکلات استارت‌آپ‌ها هستند …