نوشته‌ها

مهارت آموزی؛ زیربنای رونق اشتغال و کارآفرینی

مهارت آموزی؛ زیربنای رونق اشتغال و کارآفرینی

/
مهارت آموزی نقش مهمی در رونق اشتغال و کارآفرینی دارد و در دستیاب…
مهارت آموزی دانش آموزان زمینه توسعه کارآفرین را فراهم می کند

مهارت آموزی دانش آموزان زمینه توسعه کارآفرین را فراهم می کند

/
گرگان- مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان گفت: مهارت آموزی دان…