نوشته‌ها

913 1 15b - پایان مرداد آخرین فرصت حضور در بزرگ ترین ناحیه نوآوری و استارتاپی کشور

پایان مرداد آخرین فرصت حضور در بزرگ ترین ناحیه نوآوری و استارتاپی کشور

/
فعالان 6 حوزه فناوری تا پایان مردادماه فرصت دارند تا برای حضور در مرک…