نوشته‌ها

نوآوردگاه فازی و سیستم‌های هوشمند در کرمان برگزار می‌شود

نوآوردگاه فازی و سیستم‌های هوشمند در کرمان برگزار می‌شود

/
کرمان ۹ تا ۱۱ اسفند میزبان کنگره سیستم‌های فازی و هوشمند ایران است. اما این میز…