نوشته‌ها

نمایشگاه ششم نوآوری و فناوری ربع رشیدی برگزار می شود

نمایشگاه ششم نوآوری و فناوری ربع رشیدی برگزار می شود

/
نمایشگاه ششم نوآوری و فناوری ربع رشیدی (RINOTEX 2018) که با حمایت معاو…