نوشته‌ها

توسعه محصول، استراتژی امسال شرکت پست

توسعه محصول، استراتژی امسال شرکت پست

/
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرو فرمایشات مقام معظم ر…
بیشتر وقت استارتاپ‌ها در راهروها و پشت در نهادها تلف می‌شود!

بیشتر وقت استارتاپ‌ها در راهروها و پشت در نهادها تلف می‌شود!

/
نخستین همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در روزهای ۵…