نوشته‌ها

نقش پررنگ وزارت صمت در ایجاد کارآفرینی

نقش پررنگ وزارت صمت در ایجاد کارآفرینی

/
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ی…