نوشته‌ها

پارک فناوری پردیس

بازدید وزیر امور بین الملل چین از پارک فناوری پردیس

/
بازدید هیئتی از وزارت امور بین الملل چین از پارک فناوری پردیس صورت…