نوشته‌ها

اولین اجلاس ملی چهره‌های ماندگار مدیریت و کارآفرینی کشور

اولین اجلاس ملی چهره‌های ماندگار مدیریت و کارآفرینی کشور

/
برگزاری و تداوم اجلاس چهره‌های ماندگار عرصه هنر و رسانه، می‌تواند تشویق …