نوشته‌ها

tap30 tabriz started 495x370 - پیشنهاد مبدا به قابلیت‌های هوشمند تپ‌سی، اضافه شد

پیشنهاد مبدا به قابلیت‌های هوشمند تپ‌سی، اضافه شد

/
پیشنهاد مبدا یکی از قابلیت­‌های جدید و هوشمند تپ­سی است. تپ­سی با اض…