نوشته‌ها

۶۵۰‌میلیارد‌ ریال‌ درآمد‌ جوانان‌ برنامه‌نویس‌ از‌ کافه‌بازار

۶۵۰‌میلیارد‌ ریال‌ درآمد‌ جوانان‌ برنامه‌نویس‌ از‌ کافه‌بازار

/
تیم های توسعه دهنده ایرانی در سال ۱۳۹۵ توانسته اند در مجموع …