بوم محصول

Product Canvas small - بوم محصول

چشم‌انداز / هدف

هدف اصلی و برجسته شما برای تولید محصول چیست؟

نام

نام محصولتان چیست؟

گروه هدف

کاربران و مشتریانی که نیازشان باید پاسخ داده شود یا مسئله‌شان باید حل شود. شخصیت‌سازی (آواتار) روشی عالی برای توصیف گروه هدف می‌باشد.

نمای کلی

تعامل کاربران با محصول ، تجربه کاربری (UX) دلخواه، ویژگی‌های مورد نیاز محصول برای پاسخگویی به نیازهای گروه هدف. داستان‌ها، سناریوها، استوری بوردها، جریان‌های کاری، اسکچ‌های طراحی، موکاپ‌ها تکنیک‌هایی برای گرفتن اطلاعات هستند.

جزئیات محصول

هدف تکرار (یا اسپرینت) بعدی و آیتم‌های مشخص قابل پیگیری برای رسیدن به هدف. آیتم‌ها بر اساس شماره (اولویت‌بندی) شده‌اند و می‌توانند به عنوان داستان‌های آماده استفاده شوند.

Download PDF - بوم محصول
Download JPG - بوم محصول