بوم مدل کسب‌وکار

Business Model Canvas With Text small - بوم مدل کسب‌وکار

بخش مشتریان. در این بخش باید مشخص کنید که مشتریان شما چه کسانی هستند و چه ویژگی‌هایی دارند. انواع بخش‌های مشتریان شامل: بازار انبوه، گوشه بازار، بخش‌بندی شده، متنوع و بازار چندوجهی می‌باشد.

ارزش پیشنهادی. باید مشخص کنید که به هر بخش از مشتریان چه ارزشی را ارائه خواهید کرد. ارزش پیشنهادی شماست که شما را از رقبا متمایز می‌سازد. ارزش پیشنهادی ارزشش را از طریق المان‌های (کمی و کیفی) مختلفی به دست می‌آورد، از جمله: تازگی، عملکرد، سفارشی‌سازی، انجام رساندن کار، طراحی، برند و خوش‌نامی، قیمت، کاهش هزینه‌ها، کاهش ریسک، دسترسی‌پذیری، راحتی و آسایش.

ارتباط با مشتریان. برای حفظ مشتریان نیاز است که با آن‌ها ارتباط داشته باشید. راه‌های برقراری این ارتباط را مشخص کنید. راه‌های مختلف ارتباط با مشتریان شامل: کمک شخصی، کمک شخصی اختصاصی، سلف‌سرویس، سرویس‌های خودکار، جوامع کاربری و خلق مشترک (با مشتری) می‌باشد.

کانال‌های توزیع. مشخص کنید که از چه کانال‌هایی می‌توانید ارزش پیشنهادی خودتان را به مشتریان برسانید. کسب‌وکار می‌تواند از طریق کانال‌های توزیع در اختیار خودش و یا کانال‌های شرکای تجاری‌اش و یا ترکیبی از هر دو به مشتریان دسترسی داشته باشد.

فعالیت‌های کلیدی. مهم‌ترین فعالیت کلیدی کسب‌وکارتان برای ارائه و اجرای ارزش پیشنهادی‌تان را مشخص نمایید.

منابع کلیدی. منابعی که برای خلق ارزش پیشنهادی به مشتریان ضروری هستند و جزو دارایی‌های کسب‌وکارتان است. منابع می‌توانند انسانی، مالی، فیزیکی یا معنوی باشند.

شرکای کلیدی. برای اینکه بتوانید فعالیت کسب‌وکارتان را مطمئن‌تر پیش ببرید، نیاز است که مشخص کنید برای عملیات و کاهش ریسک مدل کسب‌وکار، حاضر هستید با چه کسانی شراکت کنید.

جریان‌های درآمدی. باید مشخص کنید که چگونه می‌خواهید از هر بخش مشتریان درآمد کسب کنید. جریان درآمدی شامل: فروش دارایی، حق استفاده، حق اشتراک (عضویت)، اجاره/قرض، حق استفاده از مجوز/امتیاز، حق کارگزاری و تبلیغات می‌شود.

ساختار هزینه. برای اجرایی کردن مدل کسب‌وکار چه هزینه‌هایی دارید. اغلب کسب‌وکارها چیزی بین هزینه محور و ارزش محور هستند. ساختار هزینه‌ها دارای خصیصه‌های: هزینه‌های ثابت، هزینه‌های متغیر، اقتصاد مقیاس (کاهش هزینه با افزایش تعداد) و اقتصاد محدوده (کاهش هزینه با افزایش محدوده کاری) است.

منبع: کتاب خلق مدل کسب و کار

دانلود بوم مدل کسب‌وکار نسخه کامل (ابعاد کوچک و بزرگ)

Download PDF - بوم مدل کسب‌وکار
Download JPG - بوم مدل کسب‌وکار

دانلود بوم مدل کسب‌وکار نسخه خام (ابعاد کوچک و بزرگ)

Download PDF - بوم مدل کسب‌وکار
Download JPG - بوم مدل کسب‌وکار