اثر مرکب

کتاب اثر مرکب

/
کتاب اثر مرکبنويسنده/نويسندگان: دارن هاردیترجم: لطیف ا…
کتاب نبوغ ديوانه، مانيفست کارآفرین‌ها

کتاب نبوغ ديوانه، مانيفست کارآفرین‌ها

/
کتاب نبوغ ديوانه، مانيفست کارآفرین‌هانويسنده/نويسندگان: رندی گیجمترجم: شادی حسن‌پور، فراز فرهادی، رضا…
کتاب نوپای ناب

کتاب نوپای ناب

/
کتاب نوپای نابنویسنده/نویسندگان: اريک ريزمترجم: محمدجواد…
کتاب استارت آپ نوپای هفت روزه

کتاب استارت آپ نوپای هفت روزه

/
کتاب استارت آپ نوپای هفت روزه نویسنده/نویسندگان: دن نوریسمترجم: وحیده مرادی ناشر: س…