اثر مرکب

کتاب اثر مرکب

/
کتاب اثر مرکب نويسنده/نويسندگان: دارن هاردی ترجم: لطیف ا…
کتاب نبوغ ديوانه، مانيفست کارآفرین‌ها

کتاب نبوغ ديوانه، مانيفست کارآفرین‌ها

/
کتاب نبوغ ديوانه، مانيفست کارآفرین‌ها نويسنده/نويسندگان: رندی گیج مترجم: شادی حسن‌پور، فراز فرهادی، رضا…
کتاب نوپای ناب

کتاب نوپای ناب

/
کتاب نوپای ناب نویسنده/نویسندگان: اريک ريز مترجم: محمدجواد…
کتاب استارت آپ نوپای هفت روزه

کتاب استارت آپ نوپای هفت روزه

/
کتاب استارت آپ نوپای هفت روزه نویسنده/نویسندگان: دن نوریس مترجم: وحیده مرادی ناشر: س…