2248 200 - ارسال مقدمه کتاب سفر به سیاره کارآفرینی

ارسال مقدمه کتاب سفر به سیاره کارآفرینی

دوست عزیز و گرامی سلام

از شما یک دنیا سپاسگزارم بابت مطالعه کتاب سفر به سیاره کارآفرینی!

طبق قولی که در کتاب به شما داده بودم، در این صفحه شما می توانید مقدمه ای که نوشته اید را برایم ارسال نمائید تا بهترین های آن در سایت قرار گیرد و بهترین مقدمه در چاپ های آینده به نام نویسنده آن قرار گیرد.

شما می توانید از طریق فرم زیر مشخصات فردی و مقدمه نوشته شده خود را ارسال فرمائید.