regulations icon 180x180 - آیین نامه یادگیری

آیین نامه یادگیری

من ……………….. با آگاهی از مفاد مندرج در این آیین ­نامه به خود متعهد می­ گردم برای یادگیری و اقدام به عمل هر چه بهتر مطالب آموزشی اهتمام ورزم و در جهت رشد و اعتلای خودم آنها را اجرایی نمایم. قطعا رعایت این آیین نامه و سرمایه­ گذاری انجام شده گامی است در جهت موفقیت و پیشرفت خودم و کشورم ایران.

مفاد آیین­ نامه:

 • مطالعه کردن آسان است، پس با آگاهی سختی عمل کردن به آن را می­ پذیرم.
 • مطالبی که یاد می­ گیرم را در دفترچه­ ای یادداشت می­ کنم، چون می­ دانم حافظه انسان ضعیف است.
 • اقدامک­ های فضایی را انجام می­ دهم، چون می­ دانم میزان یادگیری من را بیشتر می­ کند.
 • با ذهنی باز و مثبت مطالعه می­ کنم و یاد می­ گیرم، چون می­ دانم تفکرات و قضاوت­ های منفی می­ تواند سدی در مسیر یادگیری باشد.
 • پس از یادگیری به آن­ها عمل می­ کنم، چون می­ دانم در من نهادینه می ­شود و رفتاری جدید ایجاد می­ کند.
 • برای نهادینه شدن مطالب کتاب در وجودم آن را در فواصل مشخصی مجدد مرور و تمرین می­ کنم، چون می­ دانم تمرین مادر مهارت ­هاست.
 • برای رسیدن به تغییرات درونی و بیرونی بیشتر تلاش می­ کنم، چون می­ دانم تغییر سخت است.
 • هر آنچه یاد می­ گیرم را به دیگران می ­آموزم و با آنها به اشتراک می­ گذرام، چون می­ دانم هرچه بیشتر یاد بدهم بیشتر یاد می ­گیرم.
 • تلاش می­کنم به نتایج و دستاوردهای بزرگی دست­ یابم، چون می­ دانم هدفم بهبود دستاوردهای شخصی است.
 • به دنبال ارزش­ های نهفته در مطالب این کتاب خواهم بود، چون می­ دانم هرآنچه می­ خوانم ارزشمند خواهد بود.
 • در صورتی که مطالب این کتاب به من کمک کرد آن را به دیگران معرفی می­ کنم، چون می­ دانم به آنها هم کمک خواهد کرد.