startup30-film

۳۹,۰۰۰ تومان ۰ تومان

فیلم سمینار جامع استارتاپسی

راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی با متدولوژی استارتاپسی

آموزش شاهراه بالندگی و شکوفایی است

گزارش سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

تعریف بزرگان از استارتاپ

دوره جامع راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی به سبک استارتاپ

تعریف استارتاپ از نظر حسن زارعی

دوره جامع راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی به سبک استارتاپ

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله “استارتاپ چیست؟” را بخوانید

دوره جامع راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی به سبک استارتاپ

هدف و مخاطبین سمینار جامع استارتاپسی

دوره جامع راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی به سبک استارتاپ

این سمینار برای چه کسانی توصیه می‌شود؟

check mark 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

برای افرادی که تمایل دارند بتوانند در ایران درآمدی پرسود، واقعی و مطمئن داشته باشند.

check mark 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

برای افرادی که هیچ شناخت و پیش‌زمینه‌ای از کارآفرینی به سبک استارتاپ ندارند، اما انگیزه و پشتکار لازم برای تبدیل‌شدن به یک بنیان‌گذار حرفه‌ای در طی ۳۰ ساعت را دارند.

check mark 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

برای افرادی که قصد دارند با راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی به سبک استارتاپ، آینده خود و فرزندانشان را بهبود بخشند.

check mark 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

افرادی که ایده‌ای دارند و نمی‌دانند چگونه آن را تبدیل به کسب‌وکار کنند.

check mark 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

برای اشخاصی که می‌خواهند کارآفرینی به سبک استارتاپی را به‌طور کامل یاد بگیرند، از ضررهای احتمالی مصون بمانند و از سودهای احتمالی منتفع شوند.

check mark 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

برای افرادی که دوست دارند با حداقل سرمایه یک کسب‌وکار برای خودشان راه بیندازند.

check mark 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

برای علاقه‌مندانی که مطالعاتی پراکنده در این زمینه‌ها داشته‌اند، اما نیاز به یک آموزش حرفه‌ای‌ دارند.

check mark 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

برای کارآفرینانی که با دنیای کارآفرین آشنایی داشته اما با اصول علمی و اصولی آشنایی ندارند و تاکنون با استادی که بتواند ایرادات آن‌ها را در کار به ایشان یادآور شود، ارتباط نداشته‌اند.

check mark 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

برای دانشجویان و متخصصانی که نمی‌دانند چگونه باید از تخصصشان کسب درآمد کنند.

check mark 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

برای جوانانی که تمایل دارند به دانش و مهارتی برسند که اگر در هرجایی از این کره خاکی قرار بگیرند، تنها با داشتن یک ایده و سرمایه‌ای اندک، بتوانند درآمد خودشان را داشته باشند.

check mark 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

برای حتی افرادی که می‌خواهند در خانه بنشینند و کسب‌وکارشان را راه‌اندازی کنند و درآمد آنلاین داشته باشند.

check mark 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

و حتی برای کارمندانی که دوست دارند کسب‌وکار خودشان را راه‌اندازی کنند، اما نمی‌دانند چگونه!؟

r 1398 08 03 02 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

این سمینار برای چه کسانی توصیه نمی‌شود؟

no 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

کسانی که از درآمد کنونی خود رضایت کامل دارند و نیازی به ایجاد شرایطی برای بهبود آینده خود و فرزندانشان ندارند.

no 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

کسانی که هیچ اعتقادی به راه‌اندازی کسب‌وکار به‌صورت آنلاین و درآمد آنلاین ندارند.

no 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

کسانی که علاقه دارند تا با اتکا به تخصص و مهارت اندک و شانس خود در دنیای کارآفرینی فعالیت نمایند.

no 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

افرادی که توجهی به ایده خودشان ندارند و فکر می‌کنند که نمی‌توانند با ایده‌ای که دارند کسب‌وکارشان را راه‌اندازی کنند.

no 300x300 80x80 - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی

کسانی که دوستانی آگاه و خبره در حوزه استارتاپ دارند و با توصیه آن‌ها، در این حوزه فعالیت می‌کنند.
BMI - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی SAMAN - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی BPI - ویدیو سمینار جامع و کاربردی استارتاپسی
شماره حساب شماره حساب شماره حساب
۰۳۰۶۴۲۸۷۳۴۰۰۴ ۸۰۹۸۰۰۹۷۷۵۳۳۱ ۲۰۱۸۰۰۱۰۱۶۸۷۹۱
شماره کارت شماره کارت شماره کارت
۶۰۳۷۹۹۷۱۶۳۴۹۳۷۰۴ ۶۲۱۹۸۶۱۰۲۳۱۳۵۱۶۲ ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۵۶۰۲۰۷۱
شماره شبا شماره شبا شماره شبا
IR090170000000306428734004 IR550560080980000977533001 IR020570020180001016879001
به نام حسن زارعی به نام حسن زارعی به نام حسن زارعی