نوشته‌ها

استارتاپ چیست؟ ویدیو استارتاپسی 10
شنبه تریپ

هدف از شنبه تریپ یاری مدیریت استارت آپ ها در شرایط بحران اقتصادی می باشد

/
هدف از شنبه تریپ یاری مدیریت استارت آپ ها در شرایط بحران اقتصادی…
استارتاپ چیست؟ ویدیو استارتاپسی 9
رویداد کارآفرینی ویتا

در اختتامیه رویداد کارآفرینی ویتا ، همکاری میان استارت آپ های Libtech و کتابخانه ملی آغاز می شود

/
در اختتامیه رویداد کارآفرینی ویتا، همکاری میان استارت آپ های Lib…
استارت آپ

در جبهه تلاش برای نگهداری ارزش ها، استارت آپ ها همچون سربازان خط مقدم عمل می کنند

/
در جبهه تلاش برای نگهداری ارزش ها، استارت آپ ها همچون سربازان …
استارتاپ چیست؟ ویدیو استارتاپسی 8
فرمول راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی به سبک استارتاپ (بخش پنجم)

فرمول راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی به سبک استارتاپ (بخش پنجم)

/
فرمول راه‌اندازی کسب‌وکار شماره 25: اعضای هیئت‌مدیره را مشخص …
استارتاپ چیست؟ ویدیو استارتاپسی 7
فرمول راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی به سبک استارتاپ (بخش چهارم)

فرمول راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی به سبک استارتاپ (بخش چهارم)

/
فرمول راه‌اندازی کسب‌وکار شماره 19: در شبکه‌های اجتماعی حضور …
استارتاپ چیست؟ ویدیو استارتاپسی 6
فرمول راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی به سبک استارتاپ (بخش سوم)

فرمول راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی به سبک استارتاپ (بخش سوم)

/
فرمول راه‌اندازی کسب‌وکار شماره 13: یک محصول بهبودیافته را عر…
استارتاپ چیست؟ ویدیو استارتاپسی 5