نوشته‌ها

فردا آخرین مهلت نام‌نویسی در الکام‌پیچ

گزارش بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ و الکام‌استارز ۲۰۱۸

/
بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ 2018، در تاریخ 06/05/13…
الکام استارز

الکام استارز ۱۳۹۶

/
امروز در الکامپ حضور داشتم که بیشتر وقتم را در سالن الکام استارز…