نوشته‌ها

کارگاه آموزشی شکست استارتاپی

گزارش اولین کارگاه آموزشی شکست استارتاپی

/
اولین کارگاه آموزشی شکست استارتاپی، در تاریخ 23 آذر 1396 راس ساعت …