نوشته‌ها

آیا شهرداری مسئول نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد؟

آیا شهرداری مسئول نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد؟

/
تاکسی‌های اینترنتی در صورت ابلاغ آیین نامه جدید، زیر پوشش مدی…