نوشته‌ها

زندگي‌نامه مرتضي سلطاني كارآفرين برتر سال 91

زندگی‌نامه مرتضی سلطانی کارآفرین برتر سال ۹۱

/
مرتضي سلطانی، بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر و خالق برندهای مع…