نوشته‌ها

زندگي‌نامه مرتضي سلطاني كارآفرين برتر سال 91

زندگي‌نامه مرتضي سلطاني كارآفرين برتر سال 91

/
مرتضي سلطانی، بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر و خالق برندهای مع…