نوشته‌ها

5 سؤال سمی در کارآفرینی
, ,

5 سؤال سمی در کارآفرینی

5 سؤال سمی در کارآفرینی، عنوان مقاله‌ای هست که می‌خواهم در مورد پنج نوع …
کتاب نبوغ ديوانه، مانيفست کارآفرین‌ها

کتاب نبوغ ديوانه، مانيفست کارآفرین‌ها

/
کتاب نبوغ ديوانه، مانيفست کارآفرین‌هانويسنده/نويسندگان: رندی گیجمترجم: شادی حسن‌پور، فراز فرهادی، رضا…
موفقیت

تعریفی دقیق، واضح و شفاف از موفقیت در کارآفرینی داشته باشید

داستان موفقیت کودک پس از بارها زمین خوردن و بلند شدن، بالاخره می…