نوشته‌ها

کتاب نبوغ ديوانه، مانيفست کارآفرین‌ها

کتاب نبوغ دیوانه، مانیفست کارآفرین‌ها

/
کتاب نبوغ ديوانه، مانيفست کارآفرین‌ها نويسنده/نويسندگان: رندی گیج مترجم: شادی حسن‌پور، فراز فرهادی، رضا…