نوشته‌ها

هوش کارآفرینی چیست؟

هوش کارآفرینی چیست؟

/
در مقاله "هوش کارآفرینی چیست؟" ابتدا می‌خواهیم به این موضوع بپردا…
گزارش اولین دوره آموزش جامع هوش کارآفرینی

گزارش اولین دوره آموزش جامع هوش کارآفرینی

/
اولین دوره جامع بلندمدت هوش کارآفرینی، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده رأ…