نوشته‌ها

مدل کسب و کار جمع سپاری, مزایا و معایب

مدل کسب و کار جمع سپاری, مزایا و معایب

/
تاکنون شیوه‌های مختلفی برای ارکان تجارت ابداع و به کار گرفته شد…
اولین اجلاس ملی چهره‌های ماندگار مدیریت و کارآفرینی کشور

اولین اجلاس ملی چهره‌های ماندگار مدیریت و کارآفرینی کشور

/
برگزاری و تداوم اجلاس چهره‌های ماندگار عرصه هنر و رسانه، می‌تواند تشویق …
باید از ظرفیت کارآفرینان در سیستم مدیریت شهری استفاده شود

باید از ظرفیت کارآفرینان در سیستم مدیریت شهری استفاده شود

/
اصفهان - عضو شورای شهر اصفهان گفت: وقتی اصفهان مملو از کارآف…