نوشته‌ها

اثر مرکب

کتاب اثر مرکب

/
کتاب اثر مرکبنويسنده/نويسندگان: دارن هاردیترجم: لطیف ا…
کتاب نبوغ ديوانه، مانيفست کارآفرین‌ها

کتاب نبوغ ديوانه، مانيفست کارآفرین‌ها

/
کتاب نبوغ ديوانه، مانيفست کارآفرین‌هانويسنده/نويسندگان: رندی گیجمترجم: شادی حسن‌پور، فراز فرهادی، رضا…
نقش مطالعه در کارآفرینی

نقش مطالعه در کارآفرینی

/
نقش مطالعه در کارآفرینی چیست و چرا یک کارآفرین باید مطالعه داش…